Finalitzen les obres de recuperació dels sostres de l’emblemàtic Palau de Casassús

Els treballs al Palau de Casassús de rehabilitació de part del forjat existent, on les peces de l’entrebigat es trobaven en un estat de degradació o deficient han finalitzat.

Dins de la intervenció que s’ha dut a terme cal destacar la demolició de les parts del forjat impropi existent i que han estat substituïts per forjat amb tècniques constructives similars a les originals.

També s’han recuperat els paviments de ceràmica de la primera planta. Es tracta de ceràmica pintada a mà i que s’ha perdut pel pas del temps, el que ha suposat utilitzar tècniques similars a les originals i recuperar amb peces ceràmiques els dissenys de les quals es disposen de restes.

Cal recordar que este emblemàtic edifici està declarat Bé de Rellevància Local i el seu escut Bé d’Interés Cultural. El seu origen es remunta al segle XVII, encara que en analitzar visualment la seua composició interior, i els seus elements de construcció, es tracta d’una casa senyorial valenciana de tipologia gòtica dels segles XV i XVI. També cal destacar que durant la intervenció de la primera fase de recuperació d’este palau es van trobar vestigis àrabs que indiquen l’existència en este edifici d’una important edificació califal.

El regidor d’Obres Públiques, Fernando Pascual ha destacat que “Finalitza així una nova fase que millora i protegeix este edifici històric de la nostra ciutat. L’objectiu d’este equip de govern sempre ha estat que el Palau de Casassús recupere tota la seua importància i així continuarem, treballant per conservar el nostre patrimoni que al mateix temps forma part de la nostra història”.