IDEA continua millorant les seues instal·lacions amb projectes públics d’ocupació

Alzira, 11 de setembre de 2017. IDEA ha començat les obres de manteniment i remodelació de la façana de la seua seu gràcies al Pla de Foment d’Ocupació 2017: «Fem treball, Fem Ocupació». Aquest pla d’ocupació ha permés donar feina a 35 persones aturades majors de 30 i 45 anys i també majors de 45 en els departaments municipals per a la realització d’obres o serveis d’interès general i social amb una duració dels contractes de sis mesos a jornada completa, tal i com es va pactar al Consell Econòmic i Social (on està l’Ajuntament, sindicat, patronal i altres entitats).
 
Segons Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “El pla d’ocupació «Fem Treball, Fem Alzira» incideix en l’aspecte social considerant la situació socioeconòmica de les famílies, tenint en compte el nombre de membres desocupats en la unitat familiar, a més, els llocs de treball oferts pertanyen tots al sector de la construcció, un dels més castigats en els últims anys. Per això el principal objectiu d’aquest pla de foment d’ocupació ha sigut contribuir al fet que les persones aturades, o amb especials dificultats d’ocupació, professionals del sector de la construcció, puguen accedir a un lloc de treball, alhora que contribuirà a la millora en l’accessibilitat en el casc urbà d’Alzira, guals per als vianants, ampliació de voreres i repavimentació de voreres.”
 
Aquest Pla d’ocupació s’emmarca dins dels objectius que des de l’Ajuntament i la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus han marcat com a prioritaris en l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible i Integrat (DUSI) “Alzira Avança” contribuint a la millora en l’accessibilitat en el casc urbà d’Alzira amb una clara perspectiva social. 
 
IMG 3873