IDEA ha iniciat aquest mati el curs per obtindre la targeta professional de Carretiller on participen 28 persones

L’Ajuntament d’Alzira, de la mà de la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, ha iniciat aquest mati en IDEA el curs per a obtindre la targeta professional de Carretiller en el que participen 28 alumnes becats en el programa de Beques Formació específica de targetes professionals d’IDEA. 
 
Per al responsable de l’àrea, Ivan Martínez: “aquestes beques de formació, que hem posat per primera volta en marxa, naixen com un nou recurs en el marc del Viatge a l’Empleabilitat que tracta de facilitar un aprenentatge de qualitat, flexible i adequat a les exigències del mercat laboral, a les persones desocupades, fent viable la seua inserció laboral.” 
 
Atenent a la taxa de persones desocupades d’Alzira que manquen de formació i de cap tipus d’experiència professional en determinats sectors d’activitat, s’estan potenciant els cursos específics relacionats amb les targetes i carnets professionals que permeten accedir a un lloc de treball, com son Manipulació d’Aliments, Prevenció de Riscos en el Sector de la Construcció per a obtindre la TPC (Targeta Professional de la Construcció), Operador de carretons elevadors i Plaguicides nivell bàsic.
 
Segons I. Martínez: “la formació és una eina fonamental en la inserció en el mercat laboral i per a desenvolupar l’itinerari professional. A més, de la formació professional per a l’Ocupació que s’imparteix en IDEA va destinada a desocupades i desocupats amb la finalitat de facilitar la seua inserció en el mercat laboral”.
 
IMG 2388 1