INFORMACIÓ ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU

  • Coneix com comprovar si estàs al cens electoral, si eres membre d’una mesa o com votar per correu
  • CENS ELECTORAL

Al següent enllaç es pot consultar el local electoral on votar el pròxim 9 de juny només introduint el NIF i la data de naixement.

Els electors que hagen canviat de domicili abans de 1 de febrer de 2024 o que voten per primera vegada han de comprovar especialment si les seues dades son correctes. Els votants que hagen canviat de domicili o residència després de 1 de febrer de 2024 votaran en el col·legi electoral corresponent al domicili anterior a la susdita data.

  • MEMBRE DE MESA ELECTORAL

Per a comprovar si ha sigut seleccionat com a membre de mesa electoral, haurà d’introduir el NIF i la data de naixement al següent enllaç

  • VOT PER CORREU

Es pot sol·licitar via web, sense necessitat d’acudir presencialment a una oficina de Correos i fins al dia 30 de maig de 2024.

Posteriorment, es podrà exercir el dret al vot entregant-ho a una oficina de Correos.

Per a més informació i fer la sol·licitud

https://www.correos.es/es/es_es/particulares/para-el-ciudadano/voto-por-correo

  • Per a més informació del procés electoral

https://info.eleccioneseuropeas2024.es/ca-valencia

INFORMACIÓN SOBRE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 9 DE JUNIO DE 2024

  • CENSO ELECTORAL

En el siguiente enlace se puede consultar el local electoral en el votar el próximo 9 de junio introduciendo el NIF y la fecha de nacimiento.

Los electores que hayan cambiado de domicilio antes del 1 de febrero de 2024 o que voten por primera vez deben comprobar especialmente si sus datos son correctos. Los votantes que hayan cambiado de domicilio o residencia después del 1 de febrero  de 2024 votarán en el colegio electoral correspondiente al domicilio anterior a dicha fecha.

  • MIEMBRO DE MESA ELECTORAL

Para comprobar si ha sido seleccionado como miembro de mesa electoral, deberá introducir el NIF y fecha de nacimiento en el siguiente enlace

  • VOTO POR CORREO

Se puede solicitar vía web, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina de Correos y hasta el día 30 de mayo de 2024.

Posteriormente, se podrá ejercer el derecho al voto entregándolo a una oficina de Correos.

Para más información y hacer la solicitud

https://www.correos.es/es/es/particulares/para-el-ciudadano/voto-por-correo

  • Para más información del proceso electoral

https://info.eleccioneseuropeas2024.es