L’Ajuntament d’Alzira continua amb les tasques de manteniment de camins i barrancs

8 d’agost de 2017._ Les 64 persones subvencionades pel SEPE, adscrites a la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira, continuen les tasques de manteniment de camins i barrancs del terme municipal.
Principalment s’han portat a terme tasques de neteja de marges i cunetes, desbrossament, millora de la senyalització, repàs de la pintura a l’asfalt o reparació de l’asfalt.
En les últimes setmanes, s’ha actuat sobre els àmbits següents:

  • – Camí Ombria Murta.
  • – Camí Fracà.
  • – Camí del’Alborxí
  • – Camí Hort de Sandàlio.
  • – Barranc Fosc.
  • – Barranc d’Iborra.
  • – Barranc del Clot del Peixet.
  • – Barranc de la Redoma
  • – Barranc de la Paella.
  • – Barranc de Colmenetes.

També s’han abordat els camins dels Molls de Antella i Corral de Caballero, a La Garrofera d’Alzira, i el terraplé del camí de Pròsper.
Està previst que este conjunt de mesures de manteniment finalitze en acabar el mes d’agost amb l’actuació a la zona del barranc de la Casella, a l’altura del pont de Xàtiva, i els barrancs de Tora i San Bernat, a l’Horta d’Alzira.

manteniment camins 2

manteniment camins 3