L’AJUNTAMENT D’ALZIRA HA ASSISTIT A LA PRESENTACIÓ DE LA XARXA D’OFICINES D’ACOLLIMENT FAMILIAR

El 3 de març passat, es va celebrar a València l’acte presentació de l’Oficina d’Acolliment Familiar en el marc de conveni de col•laboració entre l’entitat Acaronar i el Col•legi Oficial d’Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV).

La presentació institucional d’esta iniciativa, en la seu del COEESCV, va estar a càrrec de Norma Gozálvez, vicepresidenta de Col•legi d’Educadors. Per part del president d’Acaronar, Ricardo Casadó, es va exposar el propòsit i contingut d’esta tipologia d’oficines d’acolliment familiar.

Posteriorment, Jorge Cardona, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Facultat de Dret de la Universitat de València i membre del Comité dels Drets del Xiquet en Nacions Unides, va impartir una conferència sobre l’actualitat dels drets de la infància des de la perspectiva del sistema de protecció dels menors.

Este projecte consistix en la creació d’una xarxa d’oficines d’acolliment familiar, a través de la infraestructura d’atenció primària existent, amb el suport d’entitats locals en els centres de Serveis Socials,com una altra forma de fomentar l’acolliment i que no és costosa, perquè ja es disposa d’una xarxa de centres d’atenció primària i solament es tracta de fer més visible la necessitat de noves famílies o persones disposades a acollir, al mateix temps que s’oferix un servei especialitzat i de suport a estos ciutadans, aportant suport tècnic per a este moment inicial del procés als centres de Serveis Socials i acostant-nos al ciutadà en un primer moment.

El projecte es basa en una manera diferent però complementària de fomentar l’acolliment, amb la finalitat d’augmentar la quantitat i, sobretot, la qualitat dels col•laboradors que finalment arriben a ser inscrits en el Registre de famílies educadores. Suposa un valor sinèrgic entre les administracions públiques i les entitats privades, per a poder arribar a aconseguir beneficis per a la infància i la família en la nostra societat.

Com a institució implicada en la protecció infantil i la promoció dels seus drets, l’Ajuntament d’Alzira va ser convidat a este acte, i en representació seua hi va assistir el responsable dels Serveis Socials municipals, amb la intenció d’incorporar-se a este interessant procés de constitució de la Xarxa d’Oficines d’Acolliment Familiar en l’àmbit local.