L’Ajuntament d’Alzira licitarà el canvi dels nous fanals de la plaça del Regne que tindran una alçada de cinc metres per a salvar l’altura de la vegetació existent

La plaça del Regne és un dels punts neuràlgics de la nostra ciutat degut a l’elevada intensitat de transit que registra, així com per tractar-se d’un lloc d’alta intensitat de pas de vianants.

Actualment està il·luminada per fanals de tres metres d’altura i d’estil clàssic que no complixen els paràmetres que marca el reglament electrotècnic en quant a nivells de lúmens ni uniformitat lumínica, cosa que ens obliga al canvi de fanals en la plaça per tal de complir amb el paràmetres d’il·luminació que marca la normativa, ja que l’arbratge existent té la mateixa o inclòs més envergadura que els actuals fanals, per tant cal incrementar l’altura d’estos per a poder preservar la vegetació existent a la plaça.

Els nous fanals van ha mantindre l’estètica de les avingudes Hispanitat i Sants Patrons. Columnes de cinc metres d’alçada amb un fanal igual que les esmentades avingudes.

«Un dels objectius des de la Regidoria de Serveis Urbans és la d’aconseguir una ciutat més sostenible on l’impacte energètic vaja en disminució amb cada intervenció de millora», ha manifestat el regidor de l’àrea, Fernando Pascual.

La intervenció no representa cap despesa per a l’Ajuntament, ja que el canvi es realitzarà mitjançant al Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València, amb un cost prop als 33.000 euros.
Pel que respecta als actuals fanals, d’estil fernandino, passaran a reutilitzar-se per tal de millorar la il·luminació d’altres dels places de la ciutat: Concha Piquer i Reis d’Orient, amb la que es millorarà de manera efectiva l’actual il·luminació de les mateixes.

«Realitzats els estudis pertinents la vegetació d’estes dos places fa compatible la col·locació en elles dels fanals que van a retirar-se de la plaça del Regne, pel la qual cosa anem a reutilitzar-los per millorar tant l’estètica com la il·luminació d’estes dos places de la barriada de la Vila de la nostra ciutat», segons el regidor.