L’Ajuntament d’Alzira reorganitza part de les seues àrees i departaments

Alzira, 24 de març del 2017. L’Ajuntament d’Alzira reorganitza part de les seues àrees i departaments per a una millor gestió, aprofitament dels recursos públics i per a adaptar-se a les funcions i competències que ha anat adquirint l’administració municipal. Aquesta proposta serà sotmesa al proper plenari del mes de març.
Concretament el departament d’urbanisme passa a denominar-se Gestió del Territori i se subdivideix en dos subdireccions: una part tècnica i una altra administrativa, que tractarà de gestionar de forma més eficaç els expedients urbanístics. 
 
Per un altre costat, passa a ocupar-se la plaça de lletrat municipal amb personal propi de l’Ajuntament, ja que fins al moment els serveis jurídics eren externalitzats, i s’encarregarà de la coordinació dels expedients que estiguen en alguna via judicial i la defensa dels interessos municipals.
 
D’altra banda, l’àrea de Personal s’ha adaptat a totes les funcions actuals (prevenció, formació, gestió de persones, salut en el treball) i passa a denominar-se Funció Pública. Mentre que la regidoria que gestiona l’agència IDEA, s’anomenarà Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus.
 
Cal recordar que aquest equip de govern ha posat en marxa nous serveis municipals durant aquesta legislatura, com ara la Clau (l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que centralitza el registre municipal i suposa el punt de contacte de la ciutadania amb l’administració), l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA o l’Oficina de Contractació (que gestionarà els contractes de l’Ajuntament), així com s’han informatitzat diverses instal·lacions que té l’Ajuntament en la nostra ciutat (de les àrees d’Esports o Serveis Públics). Tot plegat ha millorat el funcionament de l’organització de l’Ajuntament i ha millorat la gestió de les treballadores i treballadors públics, tant en l’agilització dels tràmits com en les atencions a la ciutadania.
 
14538878