L’Ajuntament d’Alzira soluciona el problema de l’immoble del carrer Reis Catòlics

Gràcies al procediment de venda forçosa iniciat pel Consistori

A través d’un procediment pioner, l’Ajuntament d’Alzira donarà una solució als problemes que produïa l’estat ruïnós de la vivenda sítia en el carrer Reis Catòlics, 21. Els propietaris de l’immoble veí han realitzat una oferta de compra de l’esmentada vivenda, dins del procediment de venda forçosa que el Consistori havia iniciat per a donar solució a estos problemes, característics de l’envelliment dels immobles sitis en el nucli urbà. 

L’alcaldessa d’Alzira, Elena Bastidas, ha destacat: “És una bona notícia, ja que esta realitat ha sigut possible gràcies a la iniciativa de l’Ajuntament i a la labor conjunta de tot el departament d’Urbanisme, donada la complexitat que exigix la tramitació i execució dels distints expedients que han hagut de tramitar-se. 

Esta vivenda va ser la primera que es va inscriure en el Registre Municipal de Solars, i per la seua distribució i reduïda grandària, 35 metres quadrats, feia difícil una rehabilitació com la que ha tingut lloc en el barri de l’Alquerieta. És per això que la decisió municipal, materialitzada a través d’un procediment pioner previst en la llei però poc o gens utilitzat a la Comunitat Valenciana, ha permés que els veïns puguen donar eixida a la situació urbanística en què es trobava l’immoble, per mitjà de la seua demolició i construcció d’una nova vivenda adossada a la casa contigua. 

En breu es procedirà a atorgar el document de compravenda i pagament del preu, el qual serà destinat, en una part, a cobrir els gastos en què ha incorregut l’Ajuntament, i la resta serà entregat al seu propietari. 

Esta actuació s’emmarca en la línia municipal de protecció de les propietats i ciutadans que pogueren resultar afectats, com la dignificació del nucli urbà per mitjà de mesures que tendixen a millorar la conservació, rehabilitació i decor de la ciutat. Altres exemples han sigut el vessant rehabilitador del Pla Alzira Social, l’execució subsidiària de l’edifici siti en el carrer Benito Pérez Galdós conegut com “el Cocodril”, la neteja i tancat de solars i altres vendes forçoses que en breu es realitzaran amb una finalitat semblant. 

L’Ajuntament confia a poder emprendre més actuacions semblants a esta en el futur, d’ofici o a petició dels particulars que ho sol·liciten, que afecten tant construccions com solars sense edificar i que redunden en benefici de la ciutat.