L’Ajuntament d’Alzira tornarà la plusvàlua, amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2010, a més de 200 alzirenys que han perdut les seues cases a causa d’una execució hipotecària

L’Ajuntament d’Alzira tornarà la plusvàlua, amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2010, a més de 200 alzirenys que han perdut les seues cases a causa d’una execució hipotecària

• Es tornaran les que es van cobrar i s’anul·laran les que van quedar suspeses des de 2010
• La Llei obliga als ajuntaments a tornar-la des de l’1 de gener de 2014
• Es deixaran de recaptar 167.197,54 € en favor dels afectats per les dacions en pagament dels bancs


El 4 de juliol passat, el Govern central va aprovar amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2014, que ja no es cobraren plusvàlues respecte dels procediments de desnonament. L’Ajuntament d’Alzira aplicarà esta llei amb caràcter retroactiu de l’1 de gener 2010, quatre anys abans de la data que obliga la llei; d’esta manera, més de 200 ciutadans alzirenys podran eximir este pagament o se’ls retornarà a aquells que el van pagar.

L’alcaldessa d’Alzira, Elena Bastidas, ha destacat: “L’Ajuntament d’Alzira tornarà amb la plusvàlua a estos alzirenys amb caràcter retroactiu de 2010, tant les que s’han cobrat com aquelles que estaven pendents”.

En l’actualitat, el consistori té 15 liquidacions pagades i 217 liquidacions que van quedar pendents i es van deixar en suspensió. L’import a què ascendix la liquidació d’este impost és de 167.197, 54 €, que es deixarà de recaptar a favor dels afectats per les dacions en pagament dels bancs.

Bastidas ha assenyalat: “El Govern municipal va considerar en el seu moment que les mesures eren molt restrictives i limitadores per als ciutadans que ho estaven passant malament, per això es va decidir que era injust exigir l’impost de plusvàlua a algú que s’havia quedat sense vivenda. D’esta manera, es prengué la decisió de suspendre les liquidacions d’eixe tribut a l’espera que s’aprovara la nova llei”.

La política seguida pel consistori de no exigir l’impost de plusvàlua en les transmissions realitzades per dació en pagament o execució de la vivenda habitual ha sigut corroborada pel RD-Llei 8/2014, del 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que modifica la Llei reguladora de les Hisendes Locals establint l’exempció en l’impost, amb efectes des de l’1 de gener del 2014.