L’Ajuntament té preparat el protocol de mesures en cas de fortes pluges

Alzira, 29 d’agost de 2017.- L’Ajuntament d’Alzira, des de les Regidories de Gestió Urbanística i Serveis Públics, junt amb Aigües de València, empresa concessionària dels serveis d’aigua potable i clavegueram de l’abastiment de la nostra ciutat, han definit el protocol d’actuacions per a la prevenció de les inundacions, tant en fase preventiva com correctiva.
 
Com cada any en finalitzar el mes d’agost, es realitzen una sèrie de mesures preventives, independentment de la situació climatològica, que consistixen en proves de funcionament de les comportes del Pont de Xàtiva o la neteja de les sèquies del Camí de l’Arena, així com els albellons del carrer Gandia.
 
Fernando Pascual, regidor de les àrees, recorda que “En el moment que vam accedir al govern ens vam assentar amb els responsables de l’empresa de manteniment del clavegueram d’Alzira i començàrem la tasca de neteja de tots els albellons de la ciutat, la qual cosa no es realitzava amb el consegüent perill que açò comporta en cas de fortes pluges” .
 
El protocol inclou mesures a realitzar en cas que es produïsquen pluges torrencials, així com la coordinació de totes i cada una de les tasques per part de l’Ajuntament i Aigües de València, entre les que s’inclou la definició i coordinació dels treballs i dels mitjans humans i materials que es creguen necessaris, establint-se un gabinet de crisi que serà dirigit per l’Ajuntament, sent l’encarregat de transmetre la situació, advertències o recomanacions a la població.
 
20170829 112115 20170829 112129