La DANA del passat cap de setmana deixa 175 l/m2 a Alzira

La DANA del passat cap de setmana, deixa a Alzira 175 litres a la Murta, 130 a la Casella i més de 100 al centre del municipi.
 
Com és habitual a les tasques de preparació prèvia, s’han afegit el seguiment en temps real de les pluges que va començar la nit de dissabte i es va allargar durant la matinada i matí de diumenge sota la coordinació de la tècnic municipal de Projectes i Infraestructures.
 
Es va portar a terme la revisió de les zones més conflictives seguint el paràmetres marcats pels sensors de les càmeres de videovigilància:
-El pou situat en el carrer Taronger, en el centre social de les Bases, va arribar a acumular grans quantitats d’aigua, però finalment l’oratge va donar una treva que va ocasionar la reducció d’aigua.
– Barranc de la Casella junt a les comportes del pont de Xàtiva, també va preocupar al llarg de la matinada, però finalment es va donar la baixada del nivell del barranc.
– Canal de les Bases on baixava el barranc de la Casella, va passar en menys de 5 minuts de no portar aigua a acumular més de mig metre, amb la incorporació de l’aigua del barranc.
– Redona de la carretera de Tavernes, es va comprovar que la carretera estava plena d’aigua a causa del taponament de les reixes. Les concessionàries municipals van acudir per a netejar les reixes per la seua superfícies de manera que l’aigua no passara per la carretera.
– Repàs de totes les zones conflictives i avís a les concessionàries per a netejar fulles dels albellons perquè les fulles arrossegades feien succió i no circulava l’aigua.
 
Al llarg del matí amb la tornada de la pluja es va repetir el procés de revisió i neteja per a garantir la correcta evacuació d’aigua. El resultat de l’episodi no ha suposat cap incidència greu.
 
Així mateix la Regidoria d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat valora molt positivament els treballs de preparació previs de cara a la DANA que es s’han portat a terme al llarg de tot l’estiu. Les quantitats, encara que elevades, han pogut ser assumides per la terra, i no s’ha ocasionat cap problema important.
 
Els tècnics municipals i les empreses ACTUA i FOVASA que controlen la jardineria i la neteja urbana, van preparar els efectius necessiatir per a les possibles emergències en cas de  pluges torrencials.
 
Tots el mitjans humans i la maquinària disponible han treballat per a netejar els residus de fulles i brutícia per evitar taponar els claveguerams, s’ha millorat el pas als camins rurals, així com els barrancs
.
En definitiva, més de 150 persones han treballat en un estiu dels més calorosos que es coneixen, i que ha accelerat la caiguda de fulles, per a contrarestar en la mesura del possible els efectes de la DANA.