La Junta de Govern Local va aprovar ahir les bases sobre l’ús de les parcel·les agrícoles municipals de l’Hort de Redal

L’Ajuntament d’Alzira va aprovar ahir, en la Junta de Govern Local, les bases sobre l’ús de les parcel·les agrícoles municipals de l’Hort de Redal. Cal destacar que existixen huit parcel·les agrícoles municipals en el mencionat Hort, qualificades com a horts urbans, amb una superfície d’uns 95m2 cada una, i era necessari establir els criteris per a la primera convocatòria d’ús amb caràcter temporal d’estes. 

De les parcel·les, se’n cedirà una de manera temporal a l’Associació Afaradem, i una altra a la ONG Norte Perdido, per a l’ús vinculat al compliment dels objectius d’estes associacions, amb caràcter bianual i renovable pel mateix període o període superior per acord de les dos parts.

Recordem que l’Ajuntament d’Alzira ha impulsat la transformació de part de la parcel·la 81 del polígon 31 amb destinació a l’activitat agrícola dels ciutadans d’Alzira, per a consum propi i produïda de forma ecològica. Amb este projecte, es pretén posar en valor este espai, fomentar l’agricultura, recuperar activitats i cultius autòctons i tradicionals i afavorir la sociabilitat intergeneracional i entre diferents col·lectius. L’espai habilitat disposa d’aigua, una pèrgola, dos taules de pícnic i un pàrquing per a bicis, així com una zona per a compostar els residus.

El regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Enrique Montalvá, ha manifestat: “Una vegada acabats els coneguts com a horts urbans, era necessari aprovar estes bases que regulen l’ús de cada una d’estes parcel·les, destinades a particulars d’Alzira i, dos d’elles, a associacions. En breu s’obrirà el termini d’inscripció, que donarem conéixer públicament i, des d’ací, aprofite per a animar totes aquelles persones interessades que complisquen els requisits a presentar una sol·licitud per a poder fer-se càrrec d’una d’estes parcel·les. És una prova pilot, i segons l’acceptació i el resultat, es podrà ampliar a altres zones, i a altres àmbits a l’hora de modificar el tema dels requisits”.

Per a esta primera convocatòria, podran ser beneficiaris d’estes parcel·les:

-Les persones físiques empadronades a Alzira amb una antiguitat superior a dos anys.

-Ser major d’edat.

-Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

-La persona sol·licitant, el seu cònjuge o qualsevol altre membre de la unitat familiar no poden ser titulars de terrenys aptes per a activitats agrícoles en el terme municipal d’Alzira, i no es permet la presentació de més d’una sol·licitud per unitat familiar.

-Trobar-se en situació legal de desocupació o de jubilat/pensionista.

Les persones interessades, en el moment en què s’òbriga el termini, hauran de presentar la sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament. Les bases, la documentació necessària per a poder optar a l’ús i les condicions generals d’ús es podran consultar en la pàgina web www.alzira.es. Per a més informació, es pot telefonar al Departament de Medi Ambient (tel. 96 245 92 69).

Una vegada haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista definitiva de candidats, en la qual s’atorgarà un número a cada un d’ells. Després d’això, es publicarà la informació en el Tauler d’Anuncis municipal i en la pàgina web, i finalment es procedirà al sorteig públic de les sis parcel·les.