La pròxima setmana acaba el termini de la convocatòria per a la segona fase de les ajudes extraordinàries a l’estudi

Concretament divendres, 12 de juny

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Educació, informa que el pròxim divendres, 12 de juny, finalitza el termini de la segona fase de les ajudes extraordinàries a l’estudi per al curs 2014/2015.

L’objecte d’estes convocatòries és la concessió d’ajudes de caràcter extraordinari, per al desenrotllament d’activitats formatives que s’estiguen realitzant o s’hagen realitzat durant el curs 2014/2015, per a jóvens residents a Alzira menors de 30 anys, amb insuficiència de mitjans econòmics per a poder realitzar l’activitat proposada. També es tindrà en compte l’especial capacitat o rendiment del demandant en relació a la matèria de què es tracte i l’interés del projecte formatiu presentat.

Les activitats per a les quals es podran demanar estes ajudes són per a aquells cursos, tallers i altres activitats formatives durant l’estiu (juliol i agost) de 2015, complementàries a la formació reglada.

Per a més informació, les persones interessades poden acudir al Departament d’Educació, carrer Rambla s/n, o telefonar al 96 245 92 50. Les bases i les instàncies model es poden consultar en www.alzira.es, en Portal de la Ciutadania-Educació i Cultura.