La vereda prop de la urbanització Galvanyó d’Alzira ja lluïx arbratge amb 24 exemplars autòctons

15 de novembre de 2017.– La Regidoria de Gestió Urbanística ha plantat 24 arbres autòctons, en la vereda que hi ha al costat de la urbanització de Galvanyó, per tal d’anar omplint la ciutat i els seus voltants d’arbratge i vegetació.

En este cas, s’han plantat 20 exemplars de Celtis australis (lledoner), una varietat d’arbre que es caracteritza per tindre un tronc uniforme que s’assembla a la pota d’un elefant, per la seua corfa grisa, prima i llisa, més quatre carrasques (Quercus ilex).

Segons declara Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, “per fi, la zona de Galvanyó, comença a lluir amb vegetació i arbratge. No oblidem que esta urbanització, com tantes altres, han de disposar i lluir una imatge actual, i ara mateix Alzira està en un continu canvi, que vol aportar espais verds, saludables, sostenibles, i esta és una altra de les accions perquè totes les zones de la ciutat, progressivament, s’ompliguen de vegetació”.

Cal recordar que, atenent una demanda social creixent, les vies pecuàries poden constituir un instrument afavoridor del contacte del ser humà amb la natura i de l’ordenació de l’entorn mediambiental. S’entén per vies pecuàries les rutes o itineraris per on discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit ramader. Així mateix, les vies pecuàries podran ser destinades a altres usos compatibles com la plantació d’arbres, ja que són béns de domini públic.

20171113 124550 20171113 124633