L’Ajuntament d’Alzira informa sobre l’avanç de la presència de processionària en l’entorn forestal

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura  i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira informa que la falta de pluja i les altes temperatures de la passada tardor i d’aquest hivern, han afavorit l’avanç del cicle biològic de processionària en els nostres boscos uns mesos abans de l’habitual.

El canvi climàtic, que provoca hiverns cada vegada més suaus, altera els calendaris naturals de la fauna i flora, els seus períodes de floració, reproducció o activitat.

En el cas de la processionària del pi, està detectant-se que enguany i en la mateixa tendència que els últims anys, s’està avançant la baixada de les erugues al sòl entre un i dos mesos abans del cicle normal. Quan la processionària descendeix de les bosses dels arbres per a enterrar-se en el sòl ho fa en forma de filera o processó, d’ací el nom d’aquesta plaga autòctona típica dels boscos de pi mediterranis.

Des de l’Ajuntament d’Alzira es prega que degut a l’efecte nociu i urticant que el contacte d’aquestes erugues poden provocar sobre la pell de les persones i els animals, es tinga especial vigilància sobre els xiquets i els gossos que s’apropen per la curiositat d’aquestes processons, es recorda que no s’han de tocar les erugues baix ningun concepte i que en la muntanya s’han de dur els gossos lligats per evitar contactes accidentals i indesitjables. 

La presència de la processionària en les formacions forestals mediterrànies es un fet normal ja que aquest insecte amb el seu cicle biològic forma part dels mateixos, no obstant això, amb l’objecte d’evitar en la mida del possible les interaccions i les molèsties amb els visitants del paratge natural municipal i de l’anell verd, les brigades municipals del departament de medi ambient estan retirant mecànicament les bosses de les rames dels pins afectats en les zones de major afluència i més freqüentades.

S’aconsella als propietaris d’habitatges envoltats d’entorn forestal que tinguen pins en les seves parcel·les, que si observen l’existència de bosses de processionària en branques accessibles dels arbres, les retiren mitjançant la poda de les branques afectades, sempre de forma controlada i amb les proteccions individuals adequades.

En cas que detecten que les erugues descendeixen en processó de l’arbre per a enterrar-se, es pot optar per altres mètodes de captura com la col·locació de plàstics al voltant dels troncs impregnats amb cua d’assecat lent (a manera de barrera), o també recipients en forma de con per a interceptar-les. D’aquesta manera evitaran que es desplacen per terra, i s’eliminarà així el risc de contacte amb les persones i els animals.

Complementàriament, s’anima a la població al fet que si detecten la plaga en arbres situats en jardins o altres espais verds urbans i periurbans, avisen a l’Ajuntament a fi que s’apliquen els tractaments oportuns en el temps més breu possible, ja que la seua col·laboració és molt important.