L’Ajuntament signa un acord de compra venda de la gasolinera de Luis Suñer

L’Ajuntament signa un acord de compra venda de la gasolinera de Luis Suñer
En un termini màxim de dos mesos es formalitzarà l’adquisició definitiva per part del consistori

L’Ajuntament d’Alzira, d’una banda i els cinc hereus de l’immoble d’altra signen una promesa de venda formalitzada per a l’adquisició de la parcel·la on actualment se situa la gasolinera, ubicada a l’avinguda Luís Suñer.

Amb este document contractual els actuals propietaris es comprometen a, una vegada adquirida la propietat que per herència els correspon, alienar en favor de l’ajuntament el ple domini, lliure de càrregues i gravàmens i al corrent del pagament d’impostos.

Es tracta d’una parcel·la que ha estat destinada a àrea de servei i gasolinera en el casc urbà d’Alzira, amb una superfície de 473 m2. En el seu interior existeix una edificació destinada a oficines i magatzem, així com una zona destinada a àrea de servei i gasolinera, amb els seus corresponents depòsits soterranis per a l’emmagatzematge de combustible, que fan que els terrenys es troben contaminats.

Atenent a la taxació tècnica emesa pels serveis tècnics municipals es fixa el preu en 168.000€, al que ja s’han descomptat tasques de descontaminació, a les quals estan obligat per llei el titular de la gasolinera, recuperació del sòl contaminat i demolició.

L’adquisició ha de portar-se a terme en el termini de dos mesos a comptar des de de la signatura de la indicada promesa de venda, el passat 21 de juliol.

Una vegada formalitzada la compra l’Ajuntament procedirà a la descontaminació i posteriorment la idea és poder habilitar un espai urbà d’us públic destinat a zona verda o àrea de jocs, encara que pel moment la principal finalitat és solucionar un problema que s’arrastra al llarg del temps i ha sigut una de les prioritats d’este equip de govern.

gasolinera-alziraradio-1200x720

Des l’equip de govern volem transmetre que estem satisfets d’aconseguir resoldre un problema que afecta una zona important de la ciutat i que han patit els veïns i veïnes durant molts anys, amb les olors dels hidrocarburs i per contaminació del sòl.