Modificació del calendari fiscal i de fraccionament de l’IBI Urbana en els rebuts domiciliats per a l’exercici 2010.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2009, va aprovar la modificació del calendari fiscal per a l’exercici 2009.