Nova campanya de reciclatge de vidre en bars i restaurants d’Alzira

La Regidoria d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat de l’Ajuntament d’Alzira, iniciarà una campanya per a afavorir la recollida selectiva monomaterial de residus d’envasos de vidre en els establiments de restauració de la ciutat.

D’acord amb la Llei 5/2022, de 29 de novembre, de residus i sòls contaminats per al foment de l’economia circular en la Comunitat Valenciana, i conforme al que s’estableix en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, la separació en origen i recollida selectiva dels residus d’envasos de vidre és obligatòria des de l’1 de gener de 2021. 

Per això, en breu els establiments de restauració d’Alzira, bars, restaurants i similars, rebran una carta informativa de la campanya i la visita de professionals per a comunicar els detalls d’esta iniciativa en la qual, si fora necessari, se li facilitaran els mitjans suficients per a la separació en origen i el reciclatge d’estos residus, sense cap cost per a l’establiment.  “L’èxit d’esta iniciativa només serà possible si assumim que la neteja de la ciutat és tasca de tots”, ha assegurat el regidor de Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalvá. “A més –apunta- hem de conscienciar-nos que és deure de tots conservar nets els nostres espais públics i per a això és necessari col·laboració en la recollida selectiva de residus d’envasos de vidre en el municipi.”.

En el contenidor verd només es depositen envasos de vidre com són les botelles, pots i flascons. Respecte a altres objectes de cristall com les copes, gots o vaixella de porcellana i ceràmica es depositen en la fracció resta, ja que la seua composició és diferent i perjudiquen el procés de reciclatge i fabricació de nous envasos de vidre.