Obres per a descongestionar el trànsit a la carretera d’Albalat

S’han iniciat les obres a la redona del carrer Entre Naranjos al polígon industrial de Xixerà, per raó de canviar el sentit de circulació d’un tram d’este carrer per a permetre descongestionar el trànsit a la carretera d’Albalat i que es puga completar la ronda nord per darrere del polígon, la zona comercial fins al pont d’accés nord a la ciutat.

El carrer Entre Naranjos, actualment entre el trams carrer Corts Valencianes i l’avinguda dels Esports és unidireccional sentit c/ Corts Valencianes, per la qual cosa l’entroncament amb la rotonda no permet el canvi de sentit. Les obres consistiran en l’ampliació de la plataforma, en aproximadament 125 m², que permetrà este canvi de sentit mitjançant una transició fluida. Les obres tindran un cost de 30.000 euros i estaran acabades en aproximadament un mes.

L’objectiu és canviar el sentit de la circulació pel carrer Entre Naranjos per tal de facilitar l’accés directe a la CV-43 des del polígon industrial i descongestionar el trànsit del polígon de la carretera d’Albalat, alhora que es completa la ronda nord del municipi.