Pla Territorial Municipal davant d’Emergències d’Alzira

pdf rojo Pla Territorial Municipal davant d’Emergències d’Alzira

Annex V. Cartografia

pdf rojo MAPA 1       – “MAPA DE SITUACIÓ DEL TERME MUNICIPAL”. E 1:200.000 (A3)
pdf rojo MAPA 2.1    – “MAPA DEL MEDI FÍSIC ZONA DE LA GARROFERA”. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 2.2    – “MAPA DEL MEDI FÍSIC ZONA DE L’HORTA”. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 2.3    – “MAPA DEL MEDI FÍSIC ZONA DE CORBERA”. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 3.1    – “INFRAESTRUCTURES DEL TERME MUNICIPAL ZONA DE LA GARROFERA”. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 3.2    – “INFRAESTRUCTURES DEL TERME MUNICIPAL ZONA DE L’HORTA”. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 3.3    – “INFRAESTRUCTURES DEL TERME MUNICIPAL ZONA DE CORBERA”. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 4.1    – “INFRAESTRUCTURES DEL NUCLI HABITAT DEL CASC URBÀ D’ALZIRA”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 4.2    – “INFRAESTRUCTURES DEL NUCLI HABITAT POLÍGONS DE LA ZONA NORD”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 4.3    – “INFRAESTRUCTURES DELS NUCLIS HABITATS DE L’EIXAVEGÓ, SANT BERNAT, EL RACÓ DE VINYES I L’OMBRIA DE LA MURTA”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 4.4    – “INFRAESTRUCTURES DELS NUCLIS HABITATS DE EL RESPIRALL I EL RACÓ”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 4.5    – “INFRAESTRUCTURES DELS NUCLIS HABITATS DE VALLETES DE BRU I VALLETES DE GALL”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 4.6    – “INFRAESTRUCTURES DELS NUCLIS HABITATS DE LA BARRACA D’AIGÜES VIVES, COLÒNIA DE SANTA MARINA I LES ORONELLES”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 4.7    – “INFRAESTRUCTURES DEL NUCLI HABITAT DE LA GARROFERA”. E-3.000 (A2)
pdf rojo MAPA 5.1    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE LA GARROFERA”. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 5.2    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE L’HORTA”. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 5.3    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE CORBERA”. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 6.1    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN EL NUCLI CASCA URBÀ. XARXA DE LLUM I GAS”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 6.2    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN EL NUCLI POLÍGONS ZONA NORD. XARXA DE LLUM I GAS”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 6.3    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN ELS NUCLIS L’EIXAVEGÓ, SANT BERNAT, RACÓ DE VINYES, I OMBRIA DE LA MURTA. XARXA DE LLUM I GAS”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 6.4    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN ELS NUCLIS EL RESPIRALL I EL RACÓ. XARXA DE LLUM I GAS”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 6.5    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN ELS NUCLIS VALLETES DE BRU I VALLETES DE GALL. XARXA DE LLUM I GAS”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 6.6    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN ELS NUCLIS LA BARRACA D’AIGÜES VIVES, COLÒNIA DE S. MARINA I LES ORONELLES. XARXA DE LLUM I GAS”. E-3.000 (A0)
pdf rojo MAPA 6.7    – “SERVEIS I EQUIPAMENTS EN EL NUCLI HABITAT DE LA GARROFERA. XARXA DE LLUM I GAS”. E-3.000 (A2)
pdf rojo MAPA 7.1.1 – “MAPA DE RISC D’INCENDIS FORESTALS EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE LA GARROFERA. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 7.1.2 – “MAPA DE RISC D’INCENDIS FORESTALS EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE L’HORTA. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 7.1.3 – “MAPA DE RISC D’INCENDIS FORESTALS EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE CORBERA. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 7.2.1 – “MAPA DE PERILL D’INUNDACIÓNS EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE LA GARROFERA. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 7.2.2 – “MAPA DE PERILL D’INUNDACIÓNS EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE L’HORTA. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 7.2.3 – “MAPA DE PERILL D’INUNDACIÓNS EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE CORBERA. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 7.3.1 – “MAPA DE RISC PER TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE LA GARROFERA. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 7.3.2 – “MAPA DE RISC PER TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE L’HORTA. E-13.000 (A0)
pdf rojo MAPA 7.3.4 – “MAPA DE RISC PER TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES EN EL TERME MUNICIPAL ZONA DE CORBERA. E-13.000 (A0)