I PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LES FALLES 2017

L’Ajuntament d’Alzira convoca els I Premis a l’Ús del Valencià en les Falles

L’Ajuntament d’Alzira, a través del SERVAL (Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià) organitza per primera vegada premis per a l’ús del valencià en el món faller, concretament en els cartells dels monuments. L’objectiu d’estos premis té com a finalitat premiar el bon ús, ironia i originalitat del valencià en els textos dels cartells dels monuments.

L’import total dels premis serà 700 € per als textos dels monuments fallers, dels quals es concediran tres distincions en metàl·lic consistents en els premis següents:

  • Primer premi: 400 € i banderí acreditatiu

  • Segon premi: 200 € i banderí acreditatiu

  • Tercer premi: 100 € i banderí acreditatiu

Els participants seran les comissions falleres d’Alzira que estiguen interessades, que hauran de presentar les sol·licituds fins al dia 1 de març de 2017 en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre mitjà que estiga previst en l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,amb instància en model normalitzat que s’adjunta en l’enllaç següent (instància): https://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/tramits-en-linia/e-ajuntament/models-i-sol-licituds. Caldrà adjuntar a la sol·licitud els textos en paper de les llegendes del monument faller en el termini esmentat en l’apartat anterior.

El jurat dels Premis estarà format per l’alcalde o persona en qui delegue, que el presidirà, i en formaran part com a vocals la regidora de Promoció Lingüística o persona en qui delegue, el regidor d’Educació o persona en qui delegue; un membre designat per la Junta Local Fallera; i el tècnic de Promoció Lingüística, que actuarà com a secretari. El jurat també podrà comptar amb un col·laborador voluntari expert en la matèria.

El criteris de valoració que es tindran en compte en els textos dels monuments fallers i que s’avaluaran abans de la confecció de l’acta, seran els següents:

       a) La correcció lingüística i la quantitat de textos: es valorarà de 0 a 10 punts.

          b) La qualitat dels textos: es valorarà de 0 a 5 punts

            Es tindrà en compte tot allò que enriquisca el sentit de les expressions lingüístiques, com els recursos literaris, les propietats textuals…        

          c) L’ús de l’enginy i la sàtira: es valorarà de 0 a 5 punts

             Es tindrà en compte l’esperit d’invenció i l’ús de la ironia o el sarcasme.

          d) La coherència intertextual o de continguts: es valorarà de 0 a 5 punts

                        Es referix al fet que els textos estiguen relacionats entre si amb un tema global.

L’Ajuntament d’Alzira a traves del SERVAL va organitzar a finals de l’any passat un taller en les dependències municipals, amb el patrocini de la Diputació de València i Federació Lletres Falleres el Taller de Poesia Satírica i Llibret Faller de l’Ajuntament d’Alzira per al personal vinculat a les Falles tant d’Alzira com de Sueca i Algemesí, amb una assistència de 22 persones, la més alta dels cursos d’este tipus que s’han realitzat en altres poblacions valencianes.

Cal destacar que les Falles d’Alzira són una de les manifestacions de la identitat d’Alzira amb més reconeixement, com ho prova la Declaració de les Falles d’Alzira com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, per tot això s’ha de promocionar, donar suport i ajudar a posar en valor la nostra festa emblemàtica alhora que es potencia la nostra màxima senya de identitat, que és el valencià.