PROCÉS SELECCIÓ ALUMNES T’ESTIME

Resultats del procés de selecció d'alumnat del Taller d'Ocupació T'Estime 2015Publicats els resultats del procés de selecció d’alumnat del Taller d’Ocupació T’Estime 2015.

Termini de reclamacions del 5 al 10 de desembre, ambdós inclusivament.

Consulta les actes.