Quan acabe la primera fase de la nova sectorització de la xarxa de distribució d’aigua potable Alzira estalviarà al voltant de 200.000 m3 a l’any

Alzira 16 de juliol de 2018 – Tal com ja es va anunciar fa uns mesos, des de la Regidoria de Gestió Urbanística junt amb l’empresa adjudicatària, Aguas de Valencia, està portant-se a terme la modificació de la sectorització de la xarxa de distribució d’aigua potable a la ciutat d’Alzira. Esta és una ferramenta bàsica per a poder gestionar les pèrdues d’aigua que són inherents a qualsevol sistema hidràulic i disminuir-les.

L’execució del projecte de sectorització ha suposat estudiar en profunditat els més de 190 km de xarxa, realitzar un model matemàtic per tal de simular el seu comportament, i després dissenyar la divisió de tot l’abastiment en sectors, mitjançant la instal•lació de noves vàlvules de tall o el tancament d’existents, i la col•locació de comptadors generals en cadascun dels sectors. Així es podrà conéixer en cada moment el cabal i pressió que entra als sectors i analitzar si existixen pèrdues d’aigua, o assabentar-se de seguida en el cas que apareguen.

Els treballs de la primera fase han permés crear 3 sectors nous a la zona de la Muntanyeta, Santa Maria de Bonaire i Josefina Fernández – Avinguda del Parc. I amb estes actuacions actualment s’estalvien prop de 200.000 m3 a l’any.

La segona fase permetrà finalitzar el projecte de sectorització mitjançant la creació de 9 sectors a la zona de les Basses, Verge del Lluch, Tulell, Riu Verd i polígons de carretera d’Albalat, Fracà, ITV, el Pla i Tisneres, amb els quals s’estima un estalvi de més de 200.000 m3 a l’any.

A banda de la instal•lació de vàlvules de tall i comptadors, s’integraran a l’abastiment uns equips electrònics que tenen la capacitat de registrar els cabals i pressions existents als sectors i enviar la informació al centre de càlcul, que analitzarà cada dia un volum superior a les 6.000 dades.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha declarat que “Totes les actuacions que estan realitzant-se a la ciutat d’Alzira, respecte a la sectorització i canvi o renovació a les xarxes d’abastiment d’aigua potable, són mesures necessàries i en benefici de la població. Detectar fugues d’aigua a temps i posar les ferramentes per a esta tasca és una inversió en pro de l’estalvi econòmic i d’aigua que afecta la ciutat i la població. Amb la sectorització, s’ha aconseguit un rendiment del 65 % amb l’objectiu d’aplegar a un rendiment del 75 % que produirà un estalvi de 650.000 m3 d’aigua a l’any i que, com he dit, serà una millora per a tots”.

Calle Pavia Dtr.Ferran 109