Regularització cadastral del Ministeri d’Hisenda

Alzira, 20 de desembre del 2017.- Des de la setmana passada, l’Ajuntament d’Alzira està informant a la ciutadania de les liquidacions de l’impost dels béns immobles, conegut com a la contribució urbana, a causa de la regularització cadastral realitzada pel Ministeri d’Hisenda.

Esta mesura afecta a l’IBI, un impost de competència estatal en el qual els ajuntaments només tenen la recaptació.

El el mes de febrer de 2015 l’anterior corporació va demanar al Ministeri una regularització cadastral del terme municipal d’Alzira, per tal d’actualitzar el registre de dades dels immobles que han sigut modificats per ampliació, rehabilitació…

A causa d’esta regularització, el Ministeri va liquidar una taxa de 60€ als afectats pels canvis i que no suposa la liquidació de l’impost, sinó del tràmit d’actualització de la informació cadastral.

Davant de la regularització, l’ajuntament està obligat per la Llei General Tributària a cobrar estes actualitzacions als afectats amb efectes des de l’any 2013.
Albert Furió, regidor d’Economia i Hisenda, assegura que l’ajuntament vol posar a l’abast de les alzirenyes i alzirenys les mesures que faciliten el pagament, conseqüència de l’actualització dels valors cadastrals.

Els ciutadans d’Alzira, actualment, estan rebent un preavís de pagament amb data de venciment en període voluntari el proper 20 de gener. A partir d’eixa data s’enviarà una notificació formal, també en període voluntari, donant un nou termini de 60 dies a partir de la recepció de la notificació, sense cap recàrrec.

Des d’eixe moment, els contribuents podran triar entre fer el pagament complet de les liquidacions pendents o sol·licitar el fraccionament o ajornament en l’oficina de recaptació.