Resol els teus dubtes sobre el canvi del nom del teu carrer

Alzira, 31 d’octubre de 2017. El passat mes d’agost l’Ajuntament d’Alzira en compliment de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, coneguda com a Llei de la Memòria Històrica, va aplicar l’acord en el qual s’aprovava el canvi de denominació d’alguns carrers de la ciutat.

L’adopció d’este acord pot generar dubtes a les persones i entitats situades en vies la denominació de les quals canvia, per això s’ha eleborat una breu document de preguntes freqüents:

Cal que renove els meus documents d’identificació?

No és necessari. Documents com el DNI o el carnet de conduir es renoven en el moment de caducitat.

No obstant, això, qui decidisca actualitzar el DNI ha de saber que els canvis de dades, com per exemple el domicili, del DNI en vigor estan exempts de pagament de taxes.

D’altra banda, les escriptures de les vivendes o locals es modifiquen quan s’efectua qualsevol actuació relacionada amb estos.

Cal que comunique el canvi de nom de la meua via a les empreses en les quals tinc domiciliats rebuts?

L’Ajuntament d’Alzira realitzarà el canvi en la domiciliació de rebuts municipals, i també les dades de padró, d’ofici, de manera automàtica i sense molèsties per a la ciutadania.

Així mateix, s’ha comunicat este canvi a la Guàrdia Civil, Bombers, Correus i Telègrafs, Policia Nacional, Jutjats i Agència Tributària.

Les principals empreses proveïdores de servicis ja coneixen el canvi produït en la denominació de carrers.

Obtenció de certificats
Les persones que desitgen obtindre un certificat d’empadronament on conste la nova denominació del carrer podran fer-ho presencialment en l’Oficina d’Atenció Ciutadana la Clau o a través de la seua carpeta ciutadana en la seu electrònica de l’Ajuntament, si disposen de certificat electrònic.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana la Clau
C/ Rambla, 23 960704348
oficina.clau@alzira.es