Reunió del Consell d’Acció Social i Salut

El dimarts, dia 8 d’abril, es va celebrar la sessió del Consell d’Acció Social i Salut, òrgan municipal al qual s’incorporen diversos sectors de la població i les seues associacions, per al desenvolupament i la promoció de la política social i de benestar del municipi.

Entre els objectius d’este Consell estan informar, debatre i difondre les qüestions d’interés col•lectiu que afecten la qualitat de vida del conjunt de la ciutat.

En esta sessió, s’aprovaren les bases d’ajudes a entitats socials del municipi d’Alzira i es va informar del termini de presentació dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament als quals este Ajuntament dóna suport des de fa un temps.

Les dos convocatòries d’ajudes per l’exercici 2014 estan convocades i gestionades per la Regidoria d’Acció Social.

En este fòrum també es va informar dels programes desenvolupats des de l’Ajuntament d’Alzira en diverses matèries, com ara la vivenda i el foment d’ocupació.

Un punt important de l’acte va ser la presentació, a les altres associacions, de l’entitat CEPAIM. Esta entitat d’àmbit estatal està a la Comunitat Valenciana des de l’any 2001. Realitza diversos programes, entre ells, acció comunitària intercultural, ocupació, no discriminació, intervenció social, foment de la igualtat…

La col•laboració amb l’Ajuntament d’Alzira s’inicia l’any 2010 i es materialitza en la firma d’un conveni el desembre de 2013, sent el seu lloc de referència el Centre de Participació Ciutadana (CPC), al barri de l’Alquerieta.

L’objectiu del seu treball, conjuntament amb els Serveis Socials municipals, és la dinamització d’actuacions d’inclusió social al barri. Algunes de les seues línies de treball són els menors i la infància o els jóvens i la formació d’adults, tenint en compte també la vessant de les xarxes associatives per tal d’establir col•laboracions.