Alzira, Ciutat Amiga de la Infància

La iniciativa de Ciutats Amigues de la Infància va ser promoguda a l’any 1996 com a part de la resolució aprovada en la segona Conferència de l’ONU sobre els Assentaments Humans, per transformar les ciutats en llocs més habitables per a tots, però, en primer lloc, per als xiquets i xiquetes.

Una Ciutat Amiga de la Infància, és una ciutat que es compromet a respectar els drets de la infància, les seues opinions, necessitats i prioritats, i que té tot açò en compte a l’hora de prendre decisions polítiques.

Tots els xiquets i xiquetes tenen dret a accedir als serveis bàsics i gaudir de les oportunitats de desenvolupament que oferix la seva ciutat. La iniciativa de Ciutats Amigues de la Infància planteja un estil de govern i una gestió urbana participativa, capaç de garantir als xiquets i xiquetes els seus drets a:

  • Influir en les decisions que es prenguen al seu municipi.
  • Expressar les seues opinions sobre el municipi que volen.
  • Participar amb la seua família i comunitat en la vida social.
  • Rebre serveis bàsics com salut, educació i protecció.
  • Ser protegit davant l’explotació, la violència i l’abús.
  • Passejar segur per la seua ciutat, trobar-se amb els seus amics i jugar amb ells.
  • Tindre espais verds per a plantes i animals i gaudir d’un medi ambient no contaminat.
  • Ser un ciutadà igual als demés, amb accés a tots els serveis, independentment del seu origen ètnic, religió, nivell econòmic, gènere o discapacitat.

Alzira va renovar el 7 de novembre de 2014 en Guadalajara, fins el 2018, el seu reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància. Actualment l’Ajuntament està en procés de renovació del Segell CAI i ha realitzat tots els tràmits necessaris per a dita renovació.

CAI-azul

Observatori infantil

Els xiquets i xiquetes d’Alzira poden exercir el seu dret d’opinar i participar per mitjà de suggeriments, denúncies o propostes, que poden fer arribar a l’Ajuntament d’Alzira de dos formes distintes:

– A través d’esta web, a l’apartat de participació.

– Directament omplint les fitxes del observatori, que estan disponibles als centres educatius o al següent enllaç i entregant-les als representants del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de cada centre.

PARTICIPA !