Descripció General

Paratge Natural Municipal La Murta i La Casella

El Paratge Natural Municipal ‘La Murta i la Casella’, declarat l’any 2004, es localitza en el terme municipal d’Alzira, en la província de València, i posseïx una superfície de 765,64 ha.

La declaració de Paratge Natural Municipal era una reivindicació històrica de la ciutadania d’Alzira, que sempre s’ha sentit molt relacionada amb este espai, considerat com una àrea d’elevat interés ambiental, amb valors naturals, paisatgístics i culturals-arqueològics de semblant importància, dels que es deriven unes potencialitats educatives, recreatives i d’escampament, actuals i futures, que li fan mereixedor de la seua protecció i conservació.

El paratge és un dels enclavaments emblemàtics de la geografia valenciana, especialment en el que a la seua flora es referix. Es troba sotmés a un microclima molt favorable, amb temperatures suaus i un alt grau d’humitat. En estes condicions es desenvolupen unes formacions vegetals amb un alt grau de maduresa, amb la presència de fleixos de flor, carrasques, arç alb, bosquetes de llorers, alborços, llorers bords i murtes , espècie que dóna nom a un dels seus valls.

El seu alt valor paisatgístic queda patent en les seues abruptes serres que flanquegen fèrtils valls, així com en la seua intensa carstificación, que dóna lloc a la presència de nombrosos avencs i coves, configurant un paisatge de gran bellesa que contrasta amb la plana litoral i la vall del riu Xúquer. Des dels pics del Cavall Bernat, la Creu del Cardenal, la Ratlla, o des de l’observatori forestal de l’ Ouet, pot divisar-se gran part de la Ribera Baixa i Alta.