Ubicació dels Jutjats

JUTJATS D’ALZIRA

JUTJAT

TELÈFON

FAX

UBICACIÓ

DECANAT

962469812

962469813

RONDA DE ALGEMESI 13

S.C.N.E.

962469810

962469811

PLAÇA SUFRAGIO 9

REGISTRE CIVIL

962469790

962469791

RONDA DE ALGEMESI 13

VIOLENCIA DE GÉNERE

962469792

RONDA DE ALGEMESI 13

JUTJAT 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓ Nº 1

962469795

962469799

RONDA DE ALGEMESI 13

JUTJAT 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓ Nº 2

962469800

962469803

RONDA DE ALGEMESI 13

JUTJAT 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓ Nº 3

962469804

962469808

RONDA DE ALGEMESI 13

JUTJAT 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓ Nº 4

962469814

962469817

PLAÇA SUFRAGIO 9

JUTJAT 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓ Nº 5

962469818

962469821

PLAÇA SUFRAGIO 9

JUTJAT 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓ Nº 6

962469822

962469825

PLAÇA SUFRAGIO 9

JUTJAT 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓ Nº 7

962469826

962469829

PLAÇA SUFRAGIO 9