Normativa Ocupació Pública

Des d’esta pàgina vosté podrà descarregar arxius en format WORD o PDF. Si no disposa d’Acrobat Reader per a obrir els arxius PDF pot descarregar-lo gratuïtament polsant la següent icona:

Acrobat Reader 

ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
 
REGLAMENT D’US I NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ EN LA CIUTAT D’ALZIRA
QUADRES D’EQUIVALÈNCIES ENTRE TÍTOLS DE SISTEMES EDUCATIUS ANTERIORS A LA LLEI ORGÀNICA 1/1990, DE 3 D’OCTUBRE, D’ORDENACIÓ GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIU AMB EL GRADUAT ESCOLAR I BATXILLER
APLICACIÓ DE MESURES DE CONCILIACIÓ EN EL COS DE POLICIA LOCAL D’ALZIRA