CONVOCATÒRIA 08/2020.- Selecció en propietat d’UNA plaça de Tècnic Superior d’Administració General pel sistema de promoció interna

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

Nom FitxerCertificat
Acta Nº2: Concurs mèrits i resultat provisional
Acta Nº1: Resultats primer exercici
Llistat provisional admesos i exclosos
Autobaremació
BOE núm. 228 de 23/09/2021
Anunci BOP sobre convocatòria i bases específiques de la convocatòria 8/2020 tècnic/a Administració General (torn promoció interna)
BASES ESPECÍFIQUES
BASES GENERALES
BASES GENERALS