CONVOCATÒRIA 11/2019.- Selecció en propietat de DOS places de Educador/a Social pel sistema de concurs oposició lliure

NOMENAMENT I CONSTITUCIÓ DE LA BORSA

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

Nom FitxerData Publicació
Nomenament i constitució de la borsa05/07/2022
Edicte: Resultat definitiu fase concurs29/06/2022
Edicte: Resultat provisional fase concurs01/06/2022
Edicte: Resultats 2n exercici i presentació mèrits13/05/2022
Anunci: Data segon exercici02/05/2022
Edicte: Resultats 1er exercici05/04/2022
Acta Nº3: Obertura sobre codi identificatiu05/04/2022
Edicte: Obertura sobre codi identificatiu30/03/2022
Llistat definitiu admesos i data primer exercici08/02/2022
Llistat provisional admesos i exclosos i aprovació tribunal
BOE núm. 267 de 08/11/2021
Autobaremació
Edicte: Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a cobrir dos places d’educador/a social – BOP N.º 49 / 12-III-2021
BASES ESPECÍFIQUES
BASES GENERALES
BASES GENERALS