Convocatòria 09/2023.- Cobertura del lloc de Vicesecretaria General-Habilitats Nacionals (11100), per concurs ordinari.

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

La publicació de les bases aprovades per les Presidències de les corporacions locals seran publicades per la Direcció General d’Administració Local que publicarà en el DOGV les bases aprovades per les corporacions locals que participen en el concurs.

Nom Fitxer Data
Decret aprovació bases lloc Vicesecretaria General 09/02/2024
Publicació DOGV creació lloc Vicesecretaria Ajuntament Alzira 08/03/2024