Servei Especialitzat Atenció Família Infància

 

QUÈ ÉS?:


El Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA) és un recurs especialitzat que ofereix atenció psicològica y socioeducativa a les famílies que se troben en situació de vulnerabilitat o conflicte, i proporciona una intervenció especialitzada de caràcter integral als nuclis familiars.

QUÈ FEM? TIPUS D’INTERVENCIÓ:


 • Teràpia familiar: Tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família, o a algun dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que hagen a la família competent per a normalitzar les seues relacions familiars y socials.
 • Orientació psicosocial: intervenció con el objectivo de millorar les capacitats de la família y els vincles que unixen els seus membres.
 • Mediació familiar: Via de Resolució de conflictes, on las parts compten amb l’ajuda d’un mediador especialitzat com la persona imparcial que dissenya un procés per aconseguir acords dirigits a :
  • Parelles en procés de separació o divorci.
  • Famílies con problemes de convivència.

PROGRAMES:


 • Famílies monoparentals.
 • Famílies amb situacions de violència.
 • Famílies amb menors en situació de risc, guarda i/o tutela administrativa.
 • Famílies en situació de crisi, per conflictes conjugals i/ o intergeneracionals.

COM ACCEDIR. PROCEDIMENT:


A aquest recurs específic s’accedeix mitjançant la derivació dels Servicis Socials d’Atenció Primària Bàsica.

 • Des de l’àmbit educatiu.
 • Des de l’àmbit policial.
 • Des de l’àmbit sanitari.

ON ESTEM:Al centre social Xalet de Fava, ubicat en Independència núm. 43.Telèfon: 96 201 81 52.

Fax: 96 201 82 03