Informació Pública

En este apartat es recopila la Informació Pública relacionada amb la Gestió Urbanística Actual.

  • INFORMACIÓ PÚBLICA :
  • PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL  D’INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES DE ALZIRA 
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL / CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS / MOLÍ DE MONTAGUD
  •