Ciutat Amiga de la Infància

ALZIRA, CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA

Què es una Ciutat Amiga de la Infància?*

És una ciutat o qualsevol sistema local de govern que es compromet a respectar els drets de la infància. És una ciutat en què l’opinió, les necessitats, les prioritats i els drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i les decisions públiques. Per tant, es tracta d’una ciutat apta per a tots.

La Iniciativa Ciutats Amigues de la Infància va ser llançada en 1996 com a part de la resolució que va ser aprovada en la segona Conferència de l’ONU sobre els Assentaments Humans (Hàbitat II), per a transformar les ciutats en llocs més habitables per a tots; en el llenguatge d’UNICEF: “per als xiquets primer”. La Conferència va declarar que el benestar de la infància és l’indicador més segur d’un hàbitat sa, d’una societat democràtica i un bon govern. La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Xiquet repta les ciutats a concebre’s a si mateixa, als seus servicis, les seues infraestructures i la qualitat de vida que ofereixen, d’una altra manera. Potser existiran assentaments il·legals, però d’acord amb els drets de la Infància, no hi ha xiquets il·legals. Tots els xiquets tenen dret a accedir als servicis bàsics i a disfrutar de les oportunitats de desenrotllament que els ofereix la seua ciutat, ja visquen amb les seues famílies o a soles, en assentaments informals o en els carrers.

La Iniciativa Ciutats Amigues de la Infància planteja un estil de govern i una gestió urbana participativa, capaç de garantir als ciutadans més joves el ple gaudi dels seus drets.

 

Definició d’una Ciutat Amiga de la Infància

Una Ciutat Amiga de la Infància garantix el dret de qualsevol jove ciutadà a:

 • Participar en la seua família, comunitat i en la vida social.
 • Influir sobre les decisions que es prenguen en el seu municipi.
 •  Expressar la seua opinió sobre el municipi que volen.
 • Rebre servicis bàsics com a salut, educació i protecció.
 • Beure aigua potable i tindre accés a servicis de neteja adequats.
 • Ser protegit de l’explotació, la violència i l’abús.
 • Passejar segur pels carrers en què viu.
 • Trobar-se amb els seus amics i jugar.
 • Tindre espais verds per a plantes i animals.
 • Viure en un mediambient no contaminat.
 • Participar en esdeveniments socials i culturals.
 • Ser un ciutadà igual als altres, amb accés a qualsevol servici, independentment del seu origen ètnic, religió, nivell econòmic, gènere o discapacitat.

* Text pertanyent al fullet de Ciutat Amiga de la Infància (http://www.ciudadesamigas.org)

 

ALZIRA, CIUTAT AMIGA DE LA INFANCIA

L’Ajuntament d’Alzira, en el Ple celebrat el 30 de juliol del 2003, va acordar iniciar el procés de reconeixement d’Alzira com a Ciutat Amiga de la Infància, atés que en els últims anys havia demostrat un interés especial en plantejaments i activitats dedicades a la infància i l’adolescència, cosa que va manifestar expressament en el preàmbul dels Estatuts del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes, i en l’adhesió a la Carta Municipal dels Drets del Xiquet i la Xiqueta.

Junt amb la creació del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes, i de l’Observatori Infantil d’Alzira, són molts els projectes i activitats que els diferents departaments municipals duen a terme dirigits a esta població, entre els quals destaquem:

 • Agenda Educativa
 • Agenda 21
 • Agenda Educativa
 • Agenda 21
 • Atenció problemàtica dels menors de famílies desfavorides.
 • Control i prevenció de l’absentisme escolar.
 • Creació i funcionament de ludoteques municipals.
 • Suport a les activitats dels centres educatius.
 • Programació teatral i cinematogràfica infantil i familiar.
 • Escoles Esportives municipals i esport escolar.
 • Activitats culturals, festives i lúdiques per als menors…

portada cai

Vídeo informatiu