SERVICI EXTRAORDINARI D’AUTOBUSOS PER A LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS

Els dies 29, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre de 2014, hi haurà un servici especial d’autobusos al Cementeri Municipal per la festivitat de Tots Sants, amb la freqüència horària que a continuació es relaciona: 

                 EIXIDES PLAÇA DEL REGNE                        EIXIDES CEMENTERI  

                                                           29 OCTUBRE  
 
                        15.00 Hores                                                   15.30 Hores 
                        16.00 Hores                                                   16.30 Hores 
                        17.00 Hores                                                   18.00 Hores 

 

                                                           30 i 31 OCTUBRE 
 
                        10.00 Hores                                                   10.30 Hores 
                        11.00 Hores                                                   11.30 Hores 
                        12.00 Hores                                                   13.00 Hores 
                        15.00 Hores                                                   15.30 Hores 
                        16.00 Hores                                                   16.30 Hores 
                        17.00 Hores                                                   18.00 Hores
 
                                                           1 NOVEMBRE 
 
                        de 9 a 18 hores ININTERROMPUDAMENT
 

HORARI ESPECIAL D’AUTOBUSOS PER A LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS