S’han retirat 519 tones d’enderrocs dels abocadors incontrolats a Alzira

Des de la regidoria de Serveis Urbans es continua amb la lluita constant per a tractar de combatre la mala costum de deixar el que ja no ens es servible en abocadors incontrolats en lloc de dipositaro als Ecoparcs, llocs acondicionats per a tal tasca.
“Portem anys tractant de minimitzar aquesta xacra per tal d’evitar la brutícia i les deixalles en llocs no permesos, però  l’incivisme continua instaurat en esta mala costum, cosa que ens ha fet actuar de nou per tal de retirar les deixalles i oferir uns entorns a Alzira nets i en condicions de salubritat”, segons ha manifestat Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans.
En esta última intervenció s’han retirat 519.000 quilos de residus sòlids inerts, o dit d’altra manera, enderrocs.    
El més preocupant d’esta situació és que últimament s’ha detectat que hi ha cada vegada més amiant als abocadors, cal recordar que es tracta d’un material cancerigen tal i conforme ho demostren els estudis científics.
“La mala praxis d’alguns ens obliga a destinar recursos públics, de fet durant l’any 2022 han sigut més de 4.000 els quilos d’amiant retirats a la nostra ciutat per una empresa especialitzada. Aquest volum dona una idea del mal que aquestes pràctiques fan al medi ambient, perquè es tracta de residus que són perillosos i no són degradables, per tant acaben perjudicant greument la fauna, la flora i sobretot a la qualitat del terreny i als aqüífers”, segons el regidor.
S’està procedint l’elaboració d’un mapa d’abocadors il·legals per a proposar a la Policia Local accions concretes de vigilancia en estes zones, a més de la posada en marxa d’una campanya de conscienciació amb l’objectiu de cridar l’atenció del veïnat per tal de que no depositen els residus en llocs prohibits, i més si són contaminants per al medi ambient i per a la nostra salut.  Si tots ens fem responsables de les nostres accions, ens anirà millor a tots.
“Hem de canviar la mentalitat, ser responsables, i que les deixalles es depositen en el lloc adequat”. Els enderrocs resultants de xicotetes obres realitzades per particulars han de depositar-se en l’Ecoparc municipal. Si són grans quantitats han de ser les empreses constructores les encarregades de realitzar la gestió en un abocador autoritzat.realitzades per particulars han de depositar-se en Ecoparc municipal. Si són grans quantitats, han de ser les empreses constructores les que gestionen a un abocador autoritzat.
Regidoria de Serveis Urbans i Obres Públiques.