TERMINI DE SOL·LICITUDS DE PARADES, CANVIS I AMPLIACIONS AL MERCAT AMBULANT

Les persones interessades en sol·licitar autorització per a ocupar una nova parada, així com aquells titulars amb autorització amb vigor en el mercat ambulant que vullguen sol·licitar el canvi de la parada, hauran de fer-ho en el model normalitzat i presentar la documentació corrresponent que acredite circumstàncies valorables. 

Les sol·licituds de parada, canvis o ampliacions es presentaran en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, Pl. Casassús, s/n, en horari d’atenció al públic, durant el termini que començarà el dia 23 de març i acabarà el 24 d’abril de 2015. 

Anunci 

Mercat ambulant