XXI Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta

XXXI Premi de Novel·la Ciutat d’Alziratitol MORAT-01 3.8

XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General

XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil

XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre

XXI Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. Aquest premi vol potenciar la creació i la difusió de la literatura d’idees. En aquest sentit, s’hi poden presentar assajos de temàtica lliure, oberts a qualsevol camp del pensament (literari, filosòfic, artístic, social, històric i polític), d’interés general i escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua. S’admeten també recopilacions d’articles assagístics que no hagen estat publicats prèviament en premsa, així com dietaris, reculls de textos breus o aforismes, sempre que formen part d’un llibre estructurat
amb una certa lògica temàtica o formal.

2. Les obres han de tenir una extensió compresa entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2019».

3. L’import del premi convocat és de 8.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

4. El jurat estarà format per Anna Esteve, Antoni Ferrando, Leo Giménez, Gustau Muñoz i Lourdes Toledo.

5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 8 de novembre de 2019.

6. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Textures» d’Edicions Bromera.

7. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions
generals i particulars d’aquestes bases.

DISPOSICIONS PARTICULARS

1. Les obres que opten al premis de la modalitat d’assaig s’hauran de trametre a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, sítia al carrer de Sant Roc, núm. 6 o al carrer Rambla, s/n, 46600, Alzira (telèfon 962 459 250, extensions 317 i 318). Així mateix, es podran presentar les obres en qualsevol registre oficial dels previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2. Els originals s’hauran de presentar en paper, mecanografiats, enquadernats i perfectament llegibles. Caldrà aportar cinc còpies de l’obra, en la coberta de les quals figurarà el títol i el premi a què es presenta. Les obres han de lliurar-se amb un sobre tancat que contindrà el títol de l’obra en l’exterior i, en l’interior, l’adreça postal, l’adreça electrònica, el telèfon i una còpia del document nacional d’identitat de l’autor/a.

3. Els originals no guardonats que s’hagen presentat en format imprés es podran recollir entre l’1 i el 30 de desembre de 2019 al Serval de l’Ajuntament d’Alzira. Les despeses de missatgeria que poguera originar la devolució de les obres aniran a càrrec de l’autor/a que ho sol·licite. Així mateix, l’organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n’extravie alguna còpia. En transcórrer el termin establert per a recollir els originals no guardonats, es destruiran les obres no reclamades.

XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja

XIV Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca

IV Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera-Valldigna