XXXI Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira

XXXI Premi de Novel·la Ciutat d’Alziratitol MORAT-01 3.2

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. Poden optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, amb una extensió compresa entre els 150.000 i els 450.000 caràcters, espais inclosos. Les obres s’han de presentar per correu electrònic segons s’indica en les disposicions particulars d’aquestes bases. 

2. L’import del premi convocat és de 16.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Carol Borràs, Núria Cadenes, Verònica Cantó, Margarida Castellano i Anna Moner

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 8 de novembre de 2019.

5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

DISPOSICIONS PARTICULARS

1. Les obres que opten al premi de novel·la s’han de presentar únicament en format electrònic enviant-se per correu electrònic a la direcció premisliteraris.novel-la@alzira.es i indicar en l’assumpte el títol de l’obra.

2. Aquests correos electrònics són exclusius per a la recepció de les obres que opten als premis juntament amb la documentació adient. Per a qualsevol consulta cal escriure a: serval@alzira.es

3. Les obres s’han de presentar per correu electrònic dins del termini reglamentari, en format PDF, tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai i, en portada, cal especificar la llegenda «Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2018». En el cos del correu hi haurà les dades de l’autor/a (adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon i DNI). A més, segons la nova Llei de Protecció de Dades, cal adjuntar el consentiment signat per a la gestió d’aquestes dades personals (model disponible a www.bromera.com/dades). Els funcionaris de l’Ajuntament preservaran la identitat dels autors i autores i només serà desvelada al jurat després de l’elecció de l’obra guanyadora.

XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General

XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil

XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre

XXI Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta

XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja

XIV Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca

IV Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera-Valldigna