L’Ajuntament d’Alzira atorgarà 16.000€ per a subvencionar a les associacions veïnals

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana ha atorgat, un any més, les subvencions a les associacions veïnals dels diferents barris del municipi. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’han adjudicat un total de 16.009 euros entre les associacions que han sol·licitat esta ajuda per a subvencionar les seues activitats.

La regidora de l’àrea, Gemma Alós, ha manifestat que «Enguany han participat 7 associacions, una menys que en 2022. Recordem que les entitats associatives, són fonamentals per la seua proximitat amb el veïnat i el seu important paper als barris de la nostra ciutat».

Estes ajudes estan destinades a cobrir les activitats que realitzen, el manteniment dels locals i l’equipament de les associacions. A més, s’inclou una quantitat fixa per a les cinc entitats que no disposen d’un local cedit per l’Ajuntament i una quantitat variable depenent del nombre de socis.

Com s’indica a les bases, s’ha valorat positivament la programació d’activitats dirigides a menuts i majors del barri i a la protecció del medi ambient, pel benefici que reporta a la ciutadania.

Després de la reunió de la Comissió de Valoració i Estudi i la posterior aprovació per la Junta de Govern Local, s’ha acordat distribuir les subvencions de la manera següent: 

Sants Patrons, les Basses, Sant Judes: 3725 euros (3.048 euros en 2022)

Balcó de la Ribera: 2450 euros (2.587 euros en 2022)

Colònia d’Anna Sanchis: 3140 euros (2.350 euros en 2022)

El Racó: 3990 euros (2.136 euros en 2022)

Partida les Basses – av. de la Ribera: 650 euros. (igual que en 2022)

Xavegó d’Alzira: 650 euros (igual que en 2022)

La Garrofera, 1404 euros (no atorgada en 2022)

El pagament de les subvencions requerix la justificació prèvia dels gastos.

L’objectiu de la Regidoria de Participació Ciutadana és fomentar i millorar el teixit associatiu i escoltar els problemes i suggeriments del veïnat, fomentar la participació de la ciutadania i convertir-la en part fonamental de la vida municipal, com ja s’ha vist en els diversos processos participatius que s’han encetat al llarg dels anys.