L’Ajuntament d’Alzira publica la convocatòria de les subvencions per a les Associacions Veïnals

  • Del 2 al 30 de març es poden demanar estes subvencions a la seu electrònica municipal

Com cada any, la Regidoria de Participació Ciutadana ha publicat la convocatòria de les subvencions a les associacions veïnals dels diferents barris del municipi. Des de hui, 2 de març i fins al pròxim dia 30 les associacions interessades poden fer la seua sol·licitud mitjançant la seu electrònica municipal,  www.alzira.es seu electrònica i buscant al catàleg de tràmits ASSOCIACIONS: Sol·licitud de subvencions a les Associacions Veïnals.

Cal recordar que per a poder sol·licitar-les, les Associacions Veïnals hauran de figurar degudament inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i la instància de la sol·licitud haurà de signar-la la persona que ocupe la presidència de l’Associació Veïnal.

Estes ajudes subvencionen les activitats, el manteniment dels locals i l’equipament de les associacions; a més d’una quantitat fixa per a aquelles associacions que no disposen de local i una quantitat variable depenent del nombre de socis. La quantia que es destina, 17.000 euros, és la mateixa que l’any passat, quan es van atorgar ajudes a set associacions.  El pagament de les subvencions requerirà la justificació prèvia dels gastos.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana que encapçala, Gemma Alós, ja s’ha portat a terme la tasca informativa personalitzada a les 12 associacions veïnals per tal que es puguen beneficiar d’estes subvencions que faciliten la seua tasca a estes associacions que  tenen un paper fonamental en la participació ciutadana, escoltant els problemes i suggeriments dels veïns i les veïnes de la nostra ciutat.