Modificació 2012

Expedient

Tipus

Data

Òrgan

Publicació BOPV

Modificació de crèdits 1/12

Incorporacions de romanents de crèdit

07-02-2012

Alcaldia

Modificació de crèdits 2/12

Transferències de crèdit

24-02-2012

JGL

Modificació de crèdits 3/12

Generacions de crèdit

24-02-2012

JGL

Modificació de crèdits 4/12

Generacions de crèdit

11-04-2012

JGL

Modificació de crèdits 5/12

Transferències de crèdit

11-04-2012

JGL

Modificació de crèdits 6/12

Transferències de crèdit

25-04-2012

Ple

23-06-2012

Modificació de crèdits 7/12

Transferències de crèdit

24-04-2012

JGL

Modificació de crèdits 8/12

Transferències de crèdit

23-05-2012

JGL

Modificació de crèdits 9/12

Generacions de crèdit

23-05-2012

JGL

Modificació de crèdits 10/12

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

30-05-2012

Ple

14-07-2012

Modificació de crèdits 11/12

Generacions de crèdit

20-06-2012

JGL

Modificació de crèdits 12/12

Transferències de crèdit

20-06-2012

JGL

Modificació de crèdits 13/12

Generacions de crèdit

04-07-2012

JGL

Modificació de crèdits 14/12

Transferències de crèdit

04-07-2012

JGL

Modificació de crèdits 15/12

Transferències de crèdit

11-07-2012

JGL

Modificació de crèdits 16/12

Ampliacions y Generacions de crèdit

18-07-2012

JGL

Modificació de crèdits 17/12

Generacions de crèdit

12-09-2012

JGL

Modificació de crèdits 18/12

Transferències de crèdit

12-09-2012

JGL

Modificació de crèdits 19/12

Generacions de crèdit

03-10-2012

JGL

Modificació de crèdits 20/12

Transferències de crèdit

03-10-2012

JGL

Modificació de crèdits 21/12

Generacions de crèdit

30-10-2012

JGL

Modificació de crèdits 22/12

Transferències de crèdit

30-10-2012

JGL

Modificació de crèdits 23/12

Generacions de crèdit

07-11-2012

JGL

Modificació de crèdits 24/12

Transferències de crèdit

07-11-2012

JGL

Modificació de crèdits 25/12

Transferències de crèdit

27-11-2012

JGL

Modificació de crèdits 26/12

Generacions de crèdits

27-11-2012

JGL

Modificació de crèdits 27/12

Transferències de crèdit

05-12-2012

JGL

Modificació de crèdits 28/12

Generacions de crèdit

05-12-2012

JGL

Modificació de crèdits 29/12

Transferències de crèdit

12-12-2012

JGL

Modificació de crèdits 30/12

Generacions de crèdit

12-12-2012

JGL

Modificació de crèdits 31/12

Transferències de crèdits

19-12-2012

JGL

Modificació de crèdits 32/12

Generacions de crèdit

19-12-2012

JGL

Modificació de crèdits 33/12

Transferències de crèdit

26-12-2012

JGL

Modificació de crèdits 34/12

Generacions de crèdit

26-12-2012

JGL