Modificació 2015

 

Expedient

Tipus

Data

Òrgan

Publicació BOPV

Modificació de crèdits 1/15

Incorporació de romanents

11-02-2015

Alcaldia

 

Modificació de crèdits 2/15

Generacions de crèdit

28-01-2015

JGL

 

Modificació de crèdits 3/15

Transferències de crèdit

04-03-2015

JGL

 

Modificació de crèdits 4/15

Destinació del superàvit a amortització de deute

 25-02-2015

Ple

Modificació de crèdits  5/15

Generacions de crèdits

25-03-2015

JGL

Modificació de crèdits 6/15

Ampliacions de crèdits

25-03-2015

JGL

Modificació de crèdits 7/15

Transferències de crèdits

25-03-2015

JGL

Modificació de crèdits 8/15

Transferències de crèdits

22-04-2015

JGL

Modificació de crèdits 9/15

Generacions de crèdits

22-04-2015

JGL

Modificació de crèdits 10/15

Ampliaciones de crèdits

22-04-2015

JGL

Modificació de crèdits 11/15

Generacions de crèdits

13-05-2015

JGL

Modificació de crèdits 12/15

Transferències de crèdits

27-05-2015

JGL

Modificació de crèdits 13/15

Generacions de crèdits

27-05-2015

JGL

Modificació de crèdits 14/15

Generacions de crèdits

03-06-2015

JGL

Modificació de crèdits 15/15

Transferències de crèdits

03-06-2015

JGL

Modificació de crèdits 16/15

Ampliaciones de crèdits

23-06-2015

JGL

Modificació de crèdits 17/15

Generacions de crèdits

23-06-2015

JGL

Modificació de crèdits 18/15

Transferències de crèdits

21-07-2015  JGL

Modificació de crèdits 19/15

Generacions de crèdits

07-07-2015 JGL

Modificació de crèdits 20/15

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

17-07-2015 Ple 15-09-2015

Modificació de crèdits 21/15

Transferències de crèdits

28-07-2015 JGL

Modificació de crèdits 22/15

Generacions de crèdits

08-09-2015 JGL

Modificació de crèdits 23/15

Transferències de crèdits

08-09-2015 JGL

Modificació de crèdits 24/15

Transferències de crèdits

29-09-2015 JGL

Modificació de crèdits 25/15

Generacions de crèdits

29-09-2015 JGL

Modificació de crèdits 26/15

Ampliaciones de crèdits

29-09-2015 JGL

Modificació de crèdits 27/15

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

30-09-2015 Ple 16-11-2015

Modificació de crèdits 28/15

Transferències de crèdits

06-10-2015 JGL

Modificació de crèdits 29/15

Generacions de crèdits

14-10-2015 JGL

Modificació de crèdits 30/15

Transferencies de crèdits

14-10-2015 JGL

Modificació de crèdits 31/15

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

21-10-2015 Ple  10-12-2015

Modificació de crèdits 32/15

Generacions de crèdits

03-11-2015 JGL

Modificació de crèdits 33/15

Transferències de crèdits

03-11-2015 JGL

Modificació de crèdits 34/15

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

25-11-2015 Ple 27-01-2016

Modificació de crèdits 35/15

Generacions de crèdits

10-11-2015 JGL

Modificació de crèdits 36/15

Transferències de crèdits

17-11-2015 JGL

Modificació de crèdits 37/15

Transferències de crèdits

24-11-2015 JGL

Modificació de crèdits 38/15

Generacion de crèdits

24-11-2015 JGL

Modificació de crèdits 39/15

Ampliaciones de crèdits

24-11-2015 JGL

Modificació de crèdits 40/15

Transferències de crèdits

01-12-2015 JGL

Modificació de crèdits 41/15

Generacions de crèdits

22-12-2015 JGL

Modificació de crèdits 42/15

Transferències de crèdits

22-12-2015 JGL