Modificació 2010

 

Expedient

Tipus

Data

Òrgan

Publicació BOPV

Modificació de crèdits 1/10

Incorporacions de romanents de crèdit

24-02-2010

Alcaldia

Modificació de crèdits 2/10

Generacions de crèdit

23-02-2010

JGL

Modificació de crèdits 3/10

Transferències de crèdit

23-02-2010

JGL

Modificació de crèdits 4/10

Transferències de crèdit

03-03-2010

JGL

Modificació de crèdits 5/10

Transferències de crèdit

10-03-2010

JGL

Modificació de crèdits 6/10

Crèdits extraordinaris

29-03-2010 / 28-04-2010

JGL / Ple

01-06-2010

Modificació de crèdits 7/10

Transferències de crèdit

21-04-2010

JGL

Modificació de crèdits 8/10

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

28-04-2010

Ple

01-06-2010

Modificació de crèdits 9/10

Generacions de crèdit

27-04-2010

JGL

Modificació de crèdits 10/10

Generacions de crèdit

12-05-2010

JGL

Modificació de crèdits 11/10

Transferències de crèdit

25-05-2010

JGL

Modificació de crèdits 12/10

Generacions de crèdit

29-06-2010

JGL

Modificació de crèdits 13/10

Transferències de crèdit

29-06-2010

JGL

Modificació de crèdits 14/10

Suplements de crèdit

07-07-2010

Ple

09-09-2010

Modificació de crèdits 15/10

Generacions de crèdit

27-07-2010

JGL

Modificació de crèdits 16/10

Transferències de crèdit

29-07-2010

JGL

Modificació de crèdits 17/10

Generacions de crèdit

15-09-2010

JGL

Modificació de crèdits 18/10

Transferències de crèdit

22-09-2010

JGL

Modificació de crèdits 19/10

Generacions de crèdit

22-09-2010

JGL

Modificació de crèdits 20/10

Transferències de crèdit

06-10-2010

JGL

Modificació de crèdits 21/10

Generacions de crèdit

13-10-2010

JGL

Modificació de crèdits 22/10

Transferències de crèdit

26-10-2010

JGL

Modificació de crèdits 23/10

Generacions de crèdit

03-11-2010

JGL

Modificació de crèdits 24/10

Transferències de crèdit

10-11-2010

JGL

Modificació de crèdits 25/10

Transferències de crèdit

23-11-2010

JGL

Modificació de crèdits 26/10

Transferències de crèdit

24-11-2010

Ple

30-12-2010

Modificació de crèdits 27/10

Generacions de crèdit

17-11-2010

JGL

Modificació de crèdits 28/10

Transferències de crèdit

01-12-2010

JGL

Modificació de crèdits 29/10

Transferències de crèdit

15-12-2010

JGL

Modificació de crèdits 30/10

Transferències de crèdit

28-12-2010

JGL

Modificació de crèdits 31/10

Generacions de crèdit

28-12-2010

JGL