Modificació 2013

 

Expedient

Tipus

Data

Òrgan

Publicació BOPV

Modificació de crèdits 1/13

Incorporacions de romanents de crèdit

31-01-2013

Alcaldia

Modificació de crèdits 2/13

Transferències de crèdit

13-02-2013

JGL

Modificació de crèdits 3/13

Generacions de crèdit

13-02-2013

JGL

Modificació de crèdits 4/13

Transferències de crèdit

20-03-2013

JGL

Modificació de crèdits 5/13

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

24-04-2013

Ple

03-06-2013

Modificació de crèdits 6/13

Transferències de crèdit

23-04-2013

JGL

Modificació de crèdits 7/13

Generacions de crèdit

23-04-2013

JGL

Modificació de crèdits 8/13

Transferències de crèdit

23-04-2013

JGL

Modificació de crèdits 9/13

Generacions de crèdit

30-04-2013

JGL

Modificació de crèdits 10/13

Transferències de crèdit

30-04-2013

JGL

Modificació de crèdits 11/13

Transferències de crèdit

15-05-2013

JGL

Modificació de crèdits 12/13

Generacions de crèdit

15-05-2013

JGL

Modificació de crèdits 13/13

Generacions de crèdit

28-05-2013

JGL

Modificació de crèdits 14/13

Transferències de crèdit

05-06-2013

JGL

Modificació de crèdits 15/13

Transferències de crèdit

12-06-2013

JGL

Modificació de crèdits 16/13

Transferències de crèdit

19-06-2013

JGL

Modificació de crèdits 17/13

Transferències de crèdit

19-06-2013

JGL

Modificació de crèdits 18/13

Generacions de crèdit

26-06-2013

JGL

Modificació de crèdits 19/13

Generacions de crèdit

10-07-2013

JGL

Modificació de crèdits 20/13

Transferències de crèdit

10-07-2013

JGL

Modificació de crèdits 21/13

Transferències de crèdit

17-07-2013

JGL

Modificació de crèdits 22/13

Transferències de crèdit

30-07-2013

JGL

Modificació de crèdits 23/13

Generacions de crèdit

24-09-2013

JGL

Modificació de crèdits 24/13

Ampliaciones de crèdit

24-09-2013

JGL

Modificació de crèdits 25/13

Transferències de crèdit

24-09-2013

JGL

Modificació de crèdits 26/13

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

25-09-2013

Ple

07-11-2013

Modificació de crèdits 27/13

Generacions de crèdit

15-10-2013

JGL

Modificació de crèdits 28/13

Transferències de crèdit

15-10-2013

JGL

Modificació de crèdits 29/13

Transferències de crèdit

06-11-2013

JGL

Modificació de crèdits 30/13

Ampliaciones de crèdit

06-11-2013

JGL

Modificació de crèdits 31/13

Generacions de crèdits

26-11-2013

JGL

Modificació de crèdits 32/13

Transferències de crèdit

04-12-2013

JGL

Modificació de crèdits 33/13

Transferències de crèdit

18-12-2013

JGL

Modificació de crèdits 34/13

Ampliaciones de crèdit

18-12-2013

JGL

Modificació de crèdits 35/13

Generacions de crèdit

18-12-2013

JGL