Modificació 2014

 

Expedient

Tipus

Data

Òrgan

Publicació BOPV

Modificació de crèdits 1/14

Incorporacions de romanents de crèdit

04-02-2014

Alcaldía

Modificació de crèdits 2/14

Generacions de crèdit

29-01-2014

JGL

Modificació de crèdits 3/14

Transferències de crèdit

19-02-2014

JGL

Modificació de crèdits 4/14

Transferències de crèdit

05-03-2014

JGL

Modificació de crèdits 5/14

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

26-03-2014

Pleno

16-05-2014

Modificació de crèdits 6/14

Transferències de crèdit

25-03-2014

JGL

Modificació de crèdits 7/14

Generacions de crèdit

25-03-2014

JGL

Modificació de crèdits 8/14

Transferències de crèdit

25-03-2014

JGL

Modificació de crèdits 9/14

Generacions de crèdit

02-04-2014

JGL

Modificació de crèdits 10/14

Transferències de crèdit

02-04-2014

JGL

Modificació de crèdits 11/14

Generacions de crèdit

09-04-2014

JGL

Modificació de crèdits 12/14

Transferències de crèdit

09-04-2014

JGL

Modificació de crèdits 13/14

Utilización del superávit

30-04-2014

Pleno

06-06-2014

Modificació de crèdits 14/14

Transferències de crèdit

29-04-2014

JGL

Modificació de crèdits 15/14

Ampliaciones de crèdit

29-04-2014

JGL

Modificació de crèdits 16/14

Transferències de crèdit

14-05-2014

JGL

Modificació de crèdits 17/14

Generacions de crèdit

14-05-2014

JGL

Modificació de crèdits 18/14

Transferències de crèdit

21-05-2014

JGL

Modificació de crèdits 19/14

Transferències de crèdit

27-05-2014

JGL

Modificació de crèdits 20/14

Suplementos de crèdit

28-05-2014

Pleno

01-07-2014

Modificació de crèdits 21/14

Transferències de crèdit

11-06-2014

JGL

Modificació de crèdits 22/14

Generacions de crèdit

11-06-2014

JGL

Modificació de crèdits 23/14

Ampliaciones de crèdit

11-06-2014

JGL

Modificació de crèdits 24/14

Transferències de crèdit

25-06-2014

JGL

Modificació de crèdits 25/14

Suplementos de crèdit

25-06-2014

Pleno

04-08-2014

Modificació de crèdits 26/14

Generacions de crèdit

16-07-2014

JGL

Modificació de crèdits 27/14

Transferències de crèdit

16-07-2014

JGL

Modificació de crèdits 28/14

Transferències de crèdit

24-07-2014

JGL

Modificació de crèdits 29/14 Transferències de crèdit

17-09-2014

JGL

Modificació de crèdits 30/14 Ampliaciones de crèdit

17-09-2014

JGL

Modificació de crèdits 31/14 Generacions de crèdit

17-09-2014

JGL

Modificació de crèdits 32/14 Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

24-09-2014

Pleno

28-10-2014
Modificació de crèdits 33/14 Transferències de crèdits

01-10-2014

JGL

Modificació de crèdits 34/14 Generacions de crèdits

01-10-2014

JGL

 –
Modificació de crèdits 35/14 Transferències de crèdits

22-10-2014

JGL

 –
Modificació de crèdits 36/14 Generacions de crèdits

22-10-2014

JGL

 –
Modificació de crèdits 37/14 Transferències de crèdits

29-10-2014

JGL

Modificació de crèdits 38/14 Crèdits extraordinaris suplements de crèdits

29-10-2014

Pleno

 03-12-2014
Modificació de crèdits 39/14 Transferències de crèdits

05-11-2014

JGL

Modificació de crèdits 40/14 Ampliaciones de crèdits

05-11-2014

JGL

Modificació de crèdits 41/14 Generacions de crèdits

05-11-2014

JGL

Modificació de crèdits 42/14 Transferències de crèdits

05-11-2014

JGL

Modificació de crèdits 43/14 Generacions de crèdits

26-11-2014

JGL

Modificació de crèdits 44/14 Generacions de crèdits

03-12-2014

JGL

Modificació de crèdits 45/14 Transferències de crèdits

10-12-2014

JGL

Modificació de crèdits 46/14 Ampliaciones de crèdits

10-12-2014

JGL

Modificació de crèdits 47/14 Transferències de crèdits

23-12-2014

JGL

Modificació de crèdits 48/14 Generacions de crèdits

23-12-2014

JGL

Modificació de crèdits 49/14 Transferències de crèdits

29-12-2014

JGL