Pla d’Igualtat

L’Ajuntament d’Alzira, conscient de les desigualtats persistents i de la importància que tenen les polítiques públiques per tal que el principi d’igualtat siga una realitat, ha determinat des del seu àmbit de competències desenvolupar una intervenció global a través dels Plans per a la igualtat entre dones i hòmens.

La igualtat formal no s’ha traduït en igualtat real i efectiva, basta amb obrir els ulls cada dia per comprovar-ho. El Pla constituirà l’instrument que ha de guiar les actuacions municipals en esta matèria els anys vinents; perquè una ciutadania en igualtat no és un impossible, és un possible a llarg termini.

pdf azul  I Pla d’igualtat entre Dones i Hòmens

pdf azul  II Pla d’Igualtat entre Dones i Hòmens

pdf azul  III Pla d’Igualtat de Dones i Hòmens

pdf azul  IV Pla d’Igualtat de Dones i Hòmens